betyyteb

38 tekstów – auto­rem jest be­tyyteb.

Jes­teś mój i tyl­ko mój.
Jes­teś mo­ja i tyl­ko moja.
To nie zwiazek...
To niewolnictwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2013, 21:07

Tyl­ko niepew­na miłość pot­rze­buje słów dla jej podtrzymania.
W tej szcze­rej wys­tar­czy je­dynie spoj­rze­nie,by wszys­tko usłyszeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2013, 21:20

Po­noć nie kochasz ? 
Więc po co śledzisz jej,je­go poczy­nania na portalach? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 stycznia 2013, 20:48

Ludzie to wyt­rawni kucharze al­bo sek­so­holi­cy.
Strasznie lu­bią pieprzyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 stycznia 2013, 20:00

Szcze­rych łez szyb­ko nie zetrzesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 grudnia 2012, 21:01

Każdy związek wy­maga od­ro­binę prywatności. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 grudnia 2012, 20:26

Po­noć nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki. Pew­nie,że nie,bo za dru­gim ra­zem wy­padało by ją przepłynąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2012, 22:57

Miłość wy­maga chęci współpracy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2012, 01:14

Ciężko od­na­leźć człowie­czeństwo w do­bie ogólne­go zezwięrzęcenia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 października 2012, 19:46

Śle­pej miłośi ser­cem nie uświadczysz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2012, 15:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność